Política de Privacitat

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

Identitat:                           CRM CARDIO VALLÈS, S.L.

CIF:                                     B67312173

Adreça postal:                  Pl. Pau Casals, 13-Bis. CP 08402-Granollers

Telèfon:                             938229773

Adreça web:                      www.cardiovalles.com

Contacte amb el DPD:     info@cardiovalles.com

 

Amb quina finalitat tractem les vostres dades?

A CRM Cardio Vallès tractem la informació que ens faciliteu les persones interessades o els vostres representants amb la finalitat de:

-Gestionar la relació amb els nostres pacients i proveïdors;

-Gestionar les sol·licituds d´informació rebudes;

-Gestionar la relació comercial mitjançant l´enviament d´informació d´interès sobre els nostres serveis als clients i interessats.

Amb les vostres dades, no elaborarem perfils comercials ni prendrem decisions automatitzades sobre la base de les vostres dades.

 

Quin tipus de dades recollim?

En aquesta pàgina web podem recollir les següents dades:

-Dades identificatives: nom i cognoms, adreça, telèfon, correu electrònic.

-Si ens contracteu algun servei, amés, podrem recollir les dades bancàries necessàries per a poder-nos efectuar el pagament.

-Dades de categoria especial: dades de salut per atendre i mantenir els historials clínics dels pacients.

 

Si no ens voleu proporcionar alguna d´aquestes dades, o us oposeu al seu tractament o ens sol·liciteu la supressió de les mateixes, no us podrem prestar els serveis encomanats com a finalitat del tractament.

 

Quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades personals que ens proporcioneu es conservaran:

-Mentre sigueu pacients de CRM Cardio Vallès, en primer lloc;

-Mentre no us oposeu al tractament o ens sol·liciteu la supressió de les dades i/o es mantingui l´interès legítim del responsable, en segon lloc;

-Mentre les vostres dades s´hagin de conservar per una obligació legal (els historials mèdics s´han de conservar durant un termini mínim de 5 anys).

 

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

La base legal per al tractament de les vostres dades és:

-execució d´un contracte o relació de tipus contractual, per al cas dels proveïdors;

-consentiment exprés obtingut de l´interessat, per al cas dels pacients i dels interessats que ens sol·licitin informació;

-interès legítim i subsidiari del responsable, per al cas dels antics clients.

Si heu marcat la casella corresponent, la base legal per enviar-vos informació sobre els nostres serveis serà el vostre consentiment, el qual podreu retirar en qualsevol moment.

 

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Les vostres dades personals no es comunicaran a cap altra empresa, ni s´utilitzaran per cap altra finalitat, excepte la cessió legítima que poguem fer a empreses associades.

No obstant, sí que es podran comunicar les vostres dades quan:

-La comunicació es faci en compliment d´una obligació legal;

-La comunicació es faci en interès legítim i ponderat del responsable; o

-Ens ho autoritzeu amb el consentiment corresponent.

Les vostres dades sí que seran cedides necessàriament, per a poder prestar-vos els serveis encomanats, a la gestoria, a l´empresa de serveis informàtics i a l´entitat financera, si és el cas.

En aquests casos, la cessió es fa a empreses de la UE que formen part de l´espai de seguretat per a la transferència de dades personals.

 

Quins són els vostres drets?

  • Qualsevol persona té dret a obtenir informació d´aquesta empresa sobre si estem tractant dades personals que la concerneixin o no.
  • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades que siguin inexactes o incompletes o, si s´escau, sol·licitar-ne la supressió, entre d´altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.
  • En determinades circumstàncies previstes a l´article 18 del RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per exercir o defensar reclamacions.
  • Els interessats poden oposar-se al tractament de les dades amb finalitats de màrqueting o publicitat, inclosa l´elaboració de perfils.
  • En virtut del dret a la portabilitat, els interessats també tenen dret a obtenir les seves dades personals en un format estructurat d´ús comú i lectura mecánica, i a transmetre´ls a un altre responsable.
  • Els interessats poden revocar el consentiment que hagin atorgat en qualsevol moment, quan aquest consentiment sigui la base jurídica amb què es tractin les dades, sol·licitant-ho a les adreces següents.

 

Com podeu exercir els vostres drets?

  • Mitjançant un escrit adreçat a CRM Cardio Vallès: Plaça Pau Casals, nº 13-Bis. CP 08402-Granollers (Barcelona)
  • Contactant amb el nostre Delegat de Protecció de Dades, mitjançant l´adreça electrònica info@cardiovallès.com

En ambdós casos, i per tal d´acreditar la vostra identitat, haureu d´adjuntar una còpia del vostre document d´identitat.

 

Quines vies de reclamació hi ha?

Si considereu que els vostres drets no han estat atesos adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l´Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

Open chat
1
Necessites ajuda?
Hola, com podem ajudar?
Per carnets de conduir es pot demanar hora online.
Gràcies.